SPB Afbouw B.V. | Zonnebloemveld 3A | 6641 TA Beuningen | Tel. 024-6776326 Mobiel 0651179318 | email: info@spb-afbouw.nl

Hosted by rkl Media

 SPB Afbouw © 2011

Disclaimer

Contact

Adres

Klik hier voor onze

acties

024 - 677 63 26

Info & bestellingen

Bezoek hier onze showroom

Na luchtkwaliteit is geluidhinder de meest genoemde klacht. Als geluid lawaai wordt, neemt irritatie en stress bij mensen toe. Dit geldt in feite voor alle soorten omgevingen.

Bij colleges in onderwijsinstellingen bijvoorbeeld is het overdragen van gesproken informatie zeer belangrijk en is de verstaanbaarheid van groot belang. Een goede akoestiek verbetert de verstaanbaarheid en heeft daarmee invloed op de prestaties van leerlingen en de belasting van de leerkrachten.

Ook bewoners van rust- en verzorgingshuizen zijn gebaat bij een rustige omgeving zodat zij optimaal kunnen communiceren. In ziekenhuizen kan een goede akoestiek het genezingsproces versnellen doordat patiënten in een rustige omgeving kunnen herstellen zonder last te hebben van geluidhinder. In de industrie is het belangrijk de nagalmtijd te beperken en het geluidniveau te reduceren.

 

Verschillende internationale wetenschappelijke studies beschrijven de invloed van een slechte akoestiek:

 

Voor het bepalen van goede akoestische richtlijnen conform de hiervoor bestaande regelgeving voor uw ruimte worden er verschillende parameters onderkend: geluidsdrukniveau, nagalmtijd, spraakverstaanbaarheid en geluidisolatie.

Akoestiek

 

Meer informatie over akoestische plafonds kunt u vinden op