SPB Afbouw B.V. | Zonnebloemveld 3A | 6641 TA Beuningen | Tel. 024-6776326 Mobiel 0651179318 | email: info@spb-afbouw.nl

Hosted by rkl Media

 SPB Afbouw © 2011

Disclaimer

Contact

Adres

Klik hier voor onze

acties

024 - 677 63 26

Info & bestellingen

Bezoek hier onze showroom

Het gebruik van de juiste materialen in plafond, wand en vloer dragen bij aan de brandwerendheid en brandvertraging. Met systeemwanden en metalstud wanden zijn brandscheidingen eenvoudig te maken. Bij renovatie komt het vaak voor dat de vloerconstructie niet voldoet aan het bouwbesluit als het gaat om brandveiligheid. Een eenvoudige en goedkope oplossing is dan een brandwerend plafond.

 

 

Brandveiligheid

 

Brandcompartimentering

Als er brand uitbreekt in uw pand, is het belangrijk dat de vluchtroute zo lang mogelijk vuur- en rookvrij blijft. In het Bouwbesluit 2003 is het brandwerend (laten) maken van plafonds daarom verplicht gesteld. Om brand beheersbaar te houden stelt het Bouwbesluit eisen aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen brandcompartimenten. Compartimenteren is het zodanig isoleren van een brand, dat de vluchtweg minstens 1 uur is veilig gesteld van rook en / of vuur. Uw extra voordeel is, dat de schade beperkt blijft tot de ruimte waar de brand is ontstaan. Brandcompartimenten delen een pand op en verhinderen dat brand zich ongehinderd en ongelimiteerd kan verspreiden. Een goed ingedeeld gebouw houdt de brand beheersbaar, stelt de gebruikers van het gebouw in staat veilig te vluchten en geeft de brandweer de tijd zijn werk te doen.

 

Er zijn twee Europese regelgevingen die betrekking hebben op bouwmaterialen:

Meer informatie over brandwerende plafonds kunt u vinden op