SPB Afbouw B.V. | Zonnebloemveld 3A | 6641 TA Beuningen | Tel. 024-6776326 Mobiel 0651179318 | email: info@spb-afbouw.nl

Hosted by rkl Media

 SPB Afbouw © 2011

Disclaimer

Contact

Adres

Klik hier voor onze

acties

024 - 677 63 26

Info & bestellingen

Bezoek hier onze showroom

 

Copyright

SPB Afbouw B.V. biedt op haar website informatie aan haar bezoekers aan, maar behoudt het copyright op de webpagina's en het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze webpagina's, voor zover deze niet in hun oorsprong bij derden liggen. Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op en van deze website, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SPB Afbouw B.V.

 

Het is toegestaan om, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze website en/of onderdelen van de pagina's, in originele vorm, te kopiëren naar uw computer. Het is toegestaan om, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze website te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze pagina's op te nemen. Het is toegestaan deze website, en/of onderdelen van de webpagina's, naar geïnteresseerden te sturen, onder vermelding van de bron.

 

Aansprakelijkheid

De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de website SPB-afbouw.nl  worden door SPB Afbouw B.V. als service aangeboden. SPB Afbouw B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de website, de server waarop deze pagina's zich bevinden of andere servers die via deze website benaderbaar zijn. Van toepassing zijn uitsluitend onze (gratis) opvraagbare leverings- en verkoopvoorwaarden.

 

Bescherming persoonsgegevens

SPB Afbouw B.V. behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. slechts om een bestelling naar behoren af te kunnen handelen. Indien u op vrijwillige basis heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van acties, aanbiedingen of nieuws, dan zullen de door u verstrekte gegevens slechts daartoe worden gebruikt. SPB Afbouw B.V.  zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan partijen anders dan de partijen die bij een specifieke transactie betrokken zijn, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Bezoekersstatistieken

Voor statistische doeleinden kunnen bezoekersstatistieken van deze website worden bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan door u verstrekte persoonsgegevens.

Disclaimer